Spitalul Județean de Urgență Zalău organizează concurs pentru ocuparea unui post îngrijitor curățenie în cadrul Compartimentului Garderobă

Jobs

Spitalul Județean de Urgență Zalău, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare și Ordinului M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant, funcție contractuală de execuție:

– 1 post îngrijitor curățenie în cadrul Compartimentului Garderobă cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi).

Condiții specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor curățenie în cadrul Compartimentului Garderobă:
a) școală generală;
b) fără vechime în specialitate.

Calendarul de desfășurare:
 interval de depunere a dosarelor de înscriere: 27.05.2024 – 07.06.2024, ora 12:00;
 selectarea dosarelor de înscriere: în data de 10.06.2024, ora 12:00;
 susținerea probei scrise: în data de 17.06.2024, ora 10:00 de către candidații declarați „admis” la etapa de selectare a dosarelor, în Clubul Spitalului, str. Simion Bărnuțiu nr. 67, Zalău;
 susținerea interviului: în data de 20.06.2024, ora 10:00 de către candidații declarați „admis” la proba scrisă, în Clubul Spitalului, str. Simion Bărnuțiu nr. 67, Zalău;

Calendarul de concurs este estimativ și pot surveni modificări în funcție de numărul candidaților înscriși la concurs, aduse la cunoștința candidaților în timp util.
Sunt declaraţi admişi pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la proba scrisă și minimum 50 de puncte la proba interviu. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă și proba interviu.
Dosarele de concurs se depun la registratura unității, după certificarea documentelor de către secretarul comisiei de concurs, în următorul interval orar:
 de luni până joi între orele 7:00 – 15:00.
 vineri între orele 7:00 – 12:00.

Bibliografia de concurs se va solicita pe suport CD de la Serviciul RUNOS de către candidat la depunerea dosarului:

1. 42-05 PO Igiena mânilor, rev.1;
2. 42-20 PO Managementul accidentului prin expunere la sânge și produse biologice;
3. 42-34 PO Managementul deșeurilor rezultate din activități medicale, rev 5;
4. 42-15 PS Curățenia, dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în cadrul SJUZ.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook  ,  Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .