Condiții obligatorii la oficierea căsătoriei

În conformitate cu prevederile HG nr. 394 din 18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – Capitolul măsuri pentru diminuarea tipului de risc, la oficierea căsătoriei vor fi aplicate următoarele măsuri: – Număr de participanți la oficierea căsătoriei civile: 8 persoane inclusiv mirii, fotograf/cameraman, ofițer de […]

Continue Reading