Spitalul Județean de Urgență Zalău organizează concurs pentru ocuparea unui post îngrijitor curățenie în cadrul Compartimentului Garderobă

Spitalul Județean de Urgență Zalău, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare și Ordinului M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade […]

Continue Reading

Sprijin sub formă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți

Primăria Municipiului Zalău, prin Direcția de Asistentă Socială Zalău, vă informează că se pot depune solicitări în vederea acordarii unui sprijin pentru categoriile de cupluri mamă – nou – născut defavorizate. Sprijinul se acordă din data de 12.04.2024, conform O.U.G 34 din 11.04.2024 publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 347 și constă în acordarea […]

Continue Reading