Structura bugetului local pe anul 2020

Economic

Primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt, a susținut marți, 18 februarie, o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat structura bugetului local pe anul 2020.

        Principiile reprezentanților administrației locale la întocmirea bugetului au vizat menținerea cuantumului taxelor și a impozitelor locale, cât și menținerea scutirilor, bonificațiilor și gratuităților.

        În acest an, bugetul secțiunii de DEZVOLTARE este mai mare decât bugetul secțiunii de FUNCȚIONARE.

        Astfel,

–          sunt asigurate sumele pentru continuarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene care sunt în derulare;

–          sunt asigurate sumele pentru demararea unoi noi proiecte pe fonduri europene. În acest sens, sunt în evaluare și în fază precontractuală proiectele privind pietonizarea str. Unirii, reabilitarea Platoului de Marmură, a Pieței Iuliu Maniu și a DJ 191 – str. Porolissum și str. Moigradului, modernizarea sistemului de iluminat public – etapa II și refacerea a 5 terenuri degradate – etapa II.

–          sunt asigurate sume pentru finanțarea celor 6 proiecte calificate în cadrul proiectului de bugetare participativă, în valoare de 1 milion lei:

–          Pădure urbană – pictură murală exterioară cu vopsea ce purifică aerul;

–          Realizare spațiu de depozitare temporară a mașinilor neutilizate;

–          Statuie Szikszai Lajos;

–          Treceri de pietoni “3D”;

–          Demolare PT14 și amenajare locuri de parcare;

–          Baie comunală socială.

–           sunt asigurate sume pentru demararea unor noi investiții.

Bugetul local al Primăriei Municipiului Zalău are două componente: VENITURI și CHELTUIELI.

VENITURILE estimate pentru anul 2020 sunt de 244.475,62 mii lei, respectiv 52,1 milioane euro.

CHELTUIELILE estimate în acest an sunt de 244.475,62 mii lei, conform sumei propuse la capitolul venituri, și cuprinde două secțiuni: FUNCȚIONARE și DEZVOLTARE.

1.   SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE din acest an este 116.603 mii lei, aproximativ 24,8 milioane euro, mai mică cu aproape 3 milioane euro decât secțiunea de dezvoltare.

Prin secțiunea de funcționare sunt alocate sume pentru:

– cheltuieli de personal pentru Primăria Municipiului Zalău, Poliția Locală, Evidența Populației, Creșa Voinicel, Direcția de Asistență Sopcială, Baze Sportive, Casa Municipală de Cultură, asistenții personali ai persoanelor cu handicap;

– indemnizații ale persoanelor cu handicap;

– burse școlare;

– tichete de creșă;

Servicii publice – salubritate, zone verzi, reparații străzi;

– cheltuieli materiale cu utilități pentru unitățile de învățământ;

– subvenții pentru transport călători (elevi și pensionari);

– activități culturale;

– sportul de performanță și sportul pentru toți;

– întreținere baze sportive;

– iluminat public;

– asistența socială.

2.   SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE din acest an este de 127.871 mii lei, aproximativ 27,2 milioane euro, suma fiind mai mare cu 3 milioane euro decât cea de la secțiunea de funcționare și mai mare cu 18,6 milioane euro decât în 2019.

Prin intermediul acestor sume vor fi efectuate lucrări la următoarele obiective de investiții:

–          Creșterea eficienței energetice pentru 5 blocuri;

–          Creșa Meseș;

–          Cinematograf SCALA și planetariu;

–          Trotuare și piste de biciclete Bulevardul Mihai Viteazul;

–          Reabilitare str. Gheorghe Doja;

–          Reabilitare str. Simion Bărnuțiu;

–          Amenajare 10 spații verzi pe imobile abandonate și degradate – etapa I;

–          Creșterea eficienței energetice la 5 unități de învățământ – Liceul de Artă “Ioan Sima”, Liceul Reformat „Wesselenyi”, Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu”, Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” și Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”;

–          Amenajare centru de zi pentru copii, prin reabilitarea unui punct termic;

–          Modernizarea și extinderea rețelei de drumuri forestiere – etapa I;

–          Lucrări de extindere a rețelei de iluminat public pe 2,5 km;

–          Stații de reîncărcare pentru autobuze (26 stații);

–          Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice (4 stații);

–          Modernizarea și extinderea rețelei de drumuri forestiere;

–          Achiziția a 20 de autobuze electrice;

–          Servicii publice electronice pentru administrația locală din Municipiul Zalău.

Investițiile noi, propuse de administrația locală pentru anul 2020, sunt:

–          Amenajare loc de căsătorii în Parcul Central Municipal;

–          Spațiu de garare pentru autobuzerle electrice;

–          Modernizare str. Mihai Eminescu;

–          Parcare în zona Bisericii Baptise de pe str. Corneliu Coposu;

–          Reparații capitale pe str. Pârâului;

–          Cele 6 proiecte calificate pentru finanțare în cadrul proiectului de bugetare participativă;

–          Sistem de semaforizare la intersecția str. 22 Decembrie 1989 cu str. Parcului;

–          Demolarea a 3 puncte termice în vederea amenajării de locuri de parcare;

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.